Haqqımızda

“Oley.az” insanları birləsdirir, resursları və ideyaları, imkanları və tərəfdarları tapmaq və daha yaxşı bir gələcəyə doğru addımlar üçün çalışır . Oley.az “vakansiyalar, tədbirlər, seminarlar, təlimlər, təcrübə programları , Bir Gəncin inkişafı üçün lazım olacaq faydalı informasiyaları özündə toplayır.

“ Oley.az “ connects people, Exchange resources and ideas, locate opportunities and supporters, and take steps toward building a better world. Oley.az ”advertises jobs, events, seminars, trainings, internships, useful information’s in all sector. Study Abroad recruitment agency (the largest group of Azerbaijan on Facebook ) is part of “Oley.az”.

Bizim məqsədimiz:

* Gənclərin sosial fəallığının artırılması

* Onların problemləri həll etmək üçün bir yol tapmaq

* Onlara faydalı olmağa kömək etmək

* Daim Yenilikçi olmaq üçün şərait yaratmaq

* Təhsil-elm sahəsində motivasiyani artırmaq

Our aim is :

To increase the social activity of youth,

Find a way to solve their problems,

Make them useful person,

Create condition for innovative,

Increase motivation to science – education.

Join us and Be Active

Contacts:

Adress: Suleyman Rustam 52 A Tel: ( 012 ) 440 97 09 ; (+994 ) 50 559 49 32

Email: oleyinfo@oley.az

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*