Bir Ulduz Doğuldu “Hz. Məhəmməd” (S.Ə.V)

Bir Ulduz Doğuldu “Hz. Məhəmməd” (S.Ə.V)

Səhrada bir gecə idi. Məkkəli tacir bir Yəhudi, səmada yeni bir ulduzun doğulduğunu gördü. Ertəsi səhər qaçaraq Qureyşlilərin məclisinə gəldi və həyəcanla soruşdu:

“Ey Qureyş xalqı! İçinizdən, bu gecə uşağı doğan oldumu?”

“Vallah, bilmirik!” deyə cavab verdi məclisdəkilər. Bunun üzərinə, Yəhudi:

“Ey Qureyş xalqı! Sizə söylədiyim şeyi əzbərləyin və əslaunutmayın! Bu gecə, ahirzaman ümmətinin peyğəmbəri doğulmuşdur! Onun iki kürək sümüyü arasında, üzərində tüklər olan qırmızımtıraq bir mən vardır!” dedi.

Eşidənlər bu sözlərə heyrətləndilər. Məclis dağıldı və hər biri evlərinə döndüklərində, ailələrinə Yəhudinin verdiyi xəbəri söylədilər. Bəzilərinə ailələri belə dedi:

“Abdullah min Abdulmuttalibin bir oğulu doğuldu. Adını “Məhəmməd” qoydular!”

Bu xəbəri eşidənlər, Yəhudinin evinə gedib:

“Bizim içimizdə bir uşaq doğuldu, eşitdinmi?” dedilər.

Yəhudi:

“Mən sizə onun doğulduğunu xəbər verdikdən sonramı, yoxsa əvvəlmi doğuldu?” deyə soruşdu.

“Əvvəl doğuldu!” dedilər.

Özünü Hz. Aminenin evinə apardılar.

Hz. Aminedən oğulunu özünə göstərməsini istədi. Hz. Aminedən, oğulunu götürüb gətirdi. Yəhudi, həyəcan içində onun kürəyini açıb baxdı və iki kürək sümüyü arasındakı, peyğəmbərlik xəttəmini görüncə, düşüb huşunu itirdi. Ayıldığı zaman özünə:

“Təəssüflər olsun! Sənə nə oldu?” deyə soruşdular.

Yəhudi:

“Vallah, artıq İsrailoğullarından peyğəmbərlik getdi! Əllərindən Kitab da getdi! Bu İsrailoğullarının öldürüləcəklərinə və alimlərinin və etibarlarınının qalmayacağına verilmiş bir hökmdür! Ərəblər, peyğəmbərliklə, böyük izzət və şərəfə çatacaqlar! Ey Qureyş camaatı! Sevinin! Vallah, siz, xəbəri şərqdən qərbə qədər çatacaq bir irəliləmə və qalibiyyət gücüylə güclənəcəksiniz! dedi.

Qaynaq: Peyğəmbərimizin Həyatından Seçilmiş Əhvalatlar

Baxılma sayı (1204)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*