Access Bank – Java Developer

Öhdəliklər:

• Adapterlərin və servislərin işlənib hazırlanması, inteqrasiya şininin (ESB) sazlanması.
• İnteqrasiya şininin tətbiqi üzrə işlərin icrası (layihələndirmə, quraşdırma, sazlama, sınaqdan keçirmə, layihə və istismar sənədlərinin yaradılması).

Tələblər:

• Ali təhsil (kompüter texnologiyaları sahəsində təhsilə üstünlük verilir).
• Java programlaşdırılması sahəsində 3 ildən artıq iş təcrübəsi.
• МS SQL arxitekturasını və sorğu dilini bilmək
• Texniki və istifadəçi sənədlərinin yaradılması təcrübəsi
• Analitik təfəkkür, nəticəyə yönümlülük, komandada işləmək bacarığı, məsuliyyət.

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər.

Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

 

Java Разработчик 

Обязанности

• Участие в разработке адаптеров, сервисов и настройка интеграционной шины данных (ESB).
• Проведение работ по внедрению (проектирование, инсталляция, настройка, тестирование, создание проектной и эксплуатационной документации) интеграционной шины.

Требования:

• Высшее образование (предпочтительно в области компьютерных технологий).
• Опыт разработки на Java от 3х лет.
• Знания языка запросов и архитектуры МS SQL
• Опыт формирования технической и пользовательской документации
• Аналитическое мышление, ориентация на результат, умение работать в команде, ответственность.

Заинтересованные лица могут отправить  форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az

Просьба указать название вакансии в теме письма!

 

Java Developer 

Obligations

• Participation in development of adapters and services and, setting of integration data bus (ESB).
• Works on implementation (projection, installation, setting, testing, preparation of project and operational documentations) of the integration bus.

Requirements:

• High education (preferentially, in field of computer technologies).
• At least 3-year experience of Java development.
• The knowledge of the query language and architecture of MS SQL
• Experience in the preparing of technical and user documentations
• Analytical thought, orientation on result, ability of working in team, responsibility.

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to cv@accessbank.az

Please indicate the job title in the subject line!

Baxılma sayı (222)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*