EN BLANC ET ROUGE (БЕЛОЕ И КРАСНОЕ)

EN BLANC ET ROUGE (БЕЛОЕ И КРАСНОЕ)

Arnold Schoenberg- “Pierrot Lunaire” (“Лунный Пьеро”)
Edison Denisov- 4 Gedichte von G. de Nerval
(4 стихотворения Ж. де Нерваля)
“La vie en rouge” (“Жизнь в красном цвете”)

Ансамбль солистов Азербайджанского симфонического оркестра имени Уз. Гаджибейли
Дирижер- Рауф Абдуллаев/ Rauf Abdullayev (conductor)
Фарида Мамедова- сопрано/ Farida Mamedova (soprano)

Ниджат Салманов- флейта/ Nicat Salmanov (flute)
Мамед Раджабли- кларнет/ Mamed Racabli (clarinet)
Шахла Ибрагимова- скрипка/ Shahla Ibrahimova (violin)
Бахтияр Ахундов- альт/ Bakhtiyar Akhundov (viola)
Эйюб Алиева- виолончель/ Eyyub Aliyev (cello)
Илаха Садыхзаде- фортепиано/ Ilaha Sadikhzade (piano)

13 aprel saat 19:00-da “Zamanla üz-üzə” Beynəlxalq layihəsi çərçivəsində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçiriləcək konsertə GİRİŞ SƏRBƏST olacaq.

Baxılma sayı (405)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*