Axrıncı xəbərlər

 • World Peace Initiative Foundation Awards!
 • “İş Sizlikdir! İşgüzar Gənclik”
 • Faces of Europe – Your Vision for Europe
 • Hüquqşünas
 • PhD Scholarship at Copenhagen Business School
 • EU Eastern Partnership Civil Society Fellowships 2016
 • The Meaning Behind the Words
 • COMPETITIVE COLLEGE CLUB
 • INTERNSHIP PROGRAM
 • Unplag Plagiarism Busters Contest
 • TC “EVS Gathering” in Silesia, Czech Republic
 • New Article Prize for Postsocialist Studies
 • PhD Program in Economics and Finance in Milan
 • Strategic Planning Analyst
 • Əməliyyat riskləri üzrə Kiçik Mütəxəssis
 • Rəqəmsal bankçılıq xidmətləri üzrə Menecer